Startpagina


Ontkluizing Roode beek

   Onderbanken

Bestuur | VVD Brunssum | VVD Limburg | VVD NL

Naar de website van de gemeente Onderbanken

Nonke Buusjke

Schotse Hooglanders

Een kudde Konikspaarden

Roode Beek

Nonke Buusjke

Schinvelder Hoeve

Brasserie Scoop

Schinvelder Hoeve

Schinveldse Bossen

Kern Schinveld

Nonke Buusjke

Boerderij Etzenrade

Schuttersfeest

Kerk Bingelrade

Kerk Jabeek

Waterput

Puthuisje

Zweefvliegen

Carnaval

Sjilveld Rockt

Pony's

School

de Geet

HoejHoejHoej

Weerplaatje

Awacs


vvdProvinciale Staten Verkiezingen 2015
VVD Fractie Onderbanken

Verkiezingsprogramma 2014-2018
Klik hierBMV Merkelbeek

Natuurlijk moet de BMV Merkelbeek (de Henkhof) stevig gerenoveerd worden, het geld is hiervoor beschikbaar en het moet nu ook uitgevoerd worden. Dus geen gebouw met architectonische hoogstandjes en “gouden kranen”, dat onbetaalbaar wordt voor de verenigingen en de gemeente. Wel een gebouw dat op duurzame wijze in de eigen energievoorziening kan voorzien (zonne-energie) om structureel kosten te besparen. En een gebouw waar zoveel als mogelijk maatschappelijke functies worden gecombineerd, waar ruimte is voor buitenschoolse opvang, de peuterspeelzaal en (particuliere) kinderopvang.

Maar het moet voor de verenigingen die de Henkhof gebruiken wel betaalbaar blijven. Bij een activiteit (carnavalsavond of een optreden van de fanfare) moeten de verenigingen zelf ook nog wat kunnen verdienen. Vraag maar eens aan de penningmeester van een vereniging hoeveel huur ze nu moeten betalen en hoeveel ze nu overhouden aan een evenement en hoeveel dat straks gaat worden. Voorkomen moet worden dat je wel een prachtig gebouw krijgt, maar dat bij de verenigingen geen euro meer binnen komt en er een exploitatietekort ontstaat waar de gemeenschap (lees de gemeente) voor kan opdraaien. De vraag is immers hoelang blijft een gemeente dat doen?

Daarbij wordt voetbalvereniging RKDFC verplicht om hun eigen kantine op te geven. Om dit te bereiken laat de gemeente de komende jaren de kantine en kleedlokalen van RKDFC steeds verder verloederen terwijl RKDFC wel een huurovereenkomst heeft tot 2020. Gelukkig heeft de VVD er voor gezorgd dat in 2011 het kunstgrasveld is aangelegd en dat dit niet als pressiemiddel gebruikt kan worden. Laat de gemeente de opgeknapte kantine en de gerenoveerde kleedlokalen dan maar overdragen aan RKDFC zodat zij zelfstandig verder kunnen.

Samengevat: De VVD vindt dat de Henkhof moet blijven bestaan en met spoed duurzaam gerenoveerd moet worden. De VVD vindt dat de Henkhof betaalbaar moet blijven voor de verenigingen van Merkelbeek zonder bijdrage van de gemeente. Verenigingen moeten wat kunnen verdienen als zij een activiteit houden in de Henkhof en het gebruik van de Henkhof moet aantrekkelijk blijven voor verenigingen. De VVD vindt dat RKDFC zelfstandig moet kunnen blijven. Zolang RKDFC huur betaalt voor haar gebouwen moeten deze ook in een goede staat worden gebracht en gehouden. Deze oplossingen zijn goedkoper dan het huidige plan, toekomst bestendiger en past binnen het budget van de gemeente.Toekomst Onderbanken

De VVD wil een kleine, krachtige gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is er voor zijn inwoners, en niet andersom. Onderbanken is te klein en kwetsbaar om alle taken zelf te kunnen uitvoeren. De VVD respecteert de keuze van onze inwoners om een zelfstandige gemeente te blijven. Nu de inkoop bij Heerlen is mislukt wil de VVD hiervoor op korte termijn aansluiting zoeken bij de bestaande ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Brunssum en Landgraaf. Iedere kern in Onderbanken heeft zijn eigen karakteristieken, charmes en krachten. Indien herindeling aan de orde zou komen, dan is voor de VVD opsplitsing van de gemeente Onderbanken bespreekbaar.

Reactie Bjorn Lambie VVD Landgraaf

"Als Landgraafse fractie ondersteunen wij jullie standpunt en juichen wij dit moedige besluit van harte toe. ISD BOL heeft laten zien waar drie gemeenten groot in kunnen zijn. Deze fusiedienst is de kinderschoenen ontgroeid en is uitgegroeid tot een volwassen en stabiele organisatie, waar raadsleden én colleges onlangs hun waardering voor hebben uitgesproken. De voorgenomen ambtelijke samenwerking zal een zelfde groei doormaken als gebruik gemaakt wordt van de opgedane ervaringen bij ISD BOL.

Wij herkennen en delen zeer zeker jullie zorgen en weten allemaal dat herindeling op termijn een logische stap is. Voor Landgraaf en Brunssum is, zoals wij allen weten, de herkenbaarheid van de kernen van groot belang. Samenwerking met deze twee gemeenten zal dan ook opsplitsing van Onderbanken voorkomen.

Kortom: een moedig besluit, dat zeker onze steun verdiend."

Reactie Arno de Haas VVD Brunssum

“Als Brunssumse fractie delen wij het standpunt van Landgraaf, op voorwaarde dat de samenvoeging van de ambtenaren van Brunssum, Landgraaf en ISD BOL niet leidt tot vertraging of minder efficiency. Daarnaast is het altijd mogelijk dat Onderbanken de diensten in de toekomst via de gemeenschappelijke bestuursdienst afneemt.”
BMV Schinveld

In 2005 heeft oud wethouder René Borger (onze lijsttrekker) voor het eerst het idee gelanceerd om in Schinveld een BMV te maken in combinatie met een nieuwe werdstrijdsporthal en gerenoveerde voetbal terreinen. 
In de jaren die volgden werden de plannen omgegooid en in de periode 2006-2010 stagneerde de voortgang. 
Na de verkiezingen in 2010 heeft toenmalig wethouder Chantal Nijkerken het dossier weer helemaal vlot getrokken. De BMV komt centraal in de kern Schinveld samen met een nieuwe sporthal / gemeenschapszaal. Ook is het voetbalcomplex van VV Olympia schitterend gerenoveerd inclusief een kunstgrasveld. 
Wij zijn blij dat wethouder Swelsen dit dossier heeft voortgezet in de geest van de VVD plannen, ondanks het feit dat hij en zijn fraktie tegen de BMV in het centrum waren en ook tegen de renovatie van het voetbalcomplex hebben gestemd. 
Na 10 jaar van voorbereiden hoopt de VVD dat in 2015 de BMV in Schinveld geopend kan worden.
VVD-Promotie filmpjes

Verkiezingen-----Verkiezingen-----Verkiezingenlaatste update: 1-3-2015Raadslid
René Borger - Raadslid
René Borger

Raadslid
Marco Sturmans - Raadslid Marco Sturmans - Raadslid
Marco Sturmans
Commissielid
Martijn Hendriks - Burgercommissielid
Martijn Hendriks


Fractieondersteuning
Marijke Nijkerken - Burgercommissielid
Marijke Nijkerken-Alberts
Onderbanken


Onderbanken Startpagina
Elektronica-Shop.nl
Statenlid Erik Koppe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natural Horse Products